Компанія "Портал"
лідер по поставці та
монтажу ліфтів
та ескалаторів
http://tehportal.com.ua

 Izamet
Ліфти Izamet 
 ідеальне
 співвідношення
 ціни та якості 
 http://izamet.com.ua
windy Polska - Windy, Schody ruchome

Трудове право

Питання-відповіді по трудовому законодавству.

Чи можна звільнити з роботи у зв”язку із скороченням чисельності працівника, що отримав на цій роботті професійне захворювання?

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукЕлектронна адреса

Трудове право

Чи можна звільнити з роботи у зв”язку із скороченням  чисельності  працівника, що отримав на цій роботті професійне захворювання?

 

 

 

Якщо на роботі немає працівника з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці, то у відповідності до ст. 42 п.7 КЗпП  України, працівник, що дістав на цьому підприємстві професійне захворювання або трудове каліцтво, дійсно користується правом переважного залишення на роботі.
 

Чи можна скоротити працівника, що має 2-є і більше утриманців?

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукЕлектронна адреса

Трудове право

Чи можна скоротити працівника, що має 2-є і більше утриманців?

   

Згідно ст. 42 КЗпП України  про  „Переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв”язку із змінами в організації виробництва і праці”, при скороченні чисельності чи штату працівників, переважне право залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах, перевага в залишенні на роботі, справді, надається сімейним працівникам, що мають двоє і більше утриманців. ( п.1. ст. 42.КЗпП України).
 

Чи можна звільнити з роботи працівника, який 3 місяці був на лікарняному?

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукЕлектронна адреса

Трудове право

Чи можна звільнити з роботи працівника, який  3 місяці був на лікарняному?  

 

            Ні.  

             Власник або уповноважений ним орган вправі звільнити з роботи працівника, якщо внаслідок тимчасової непрацездатності, працівник не з”являвся на роботу більше 4-х місяців підряд, крім відпустки по вагітності і родах,  якщо законодавством не встановлений триваліший термін збереження місця роботи ( посади) при певному захворюванні. (див. ст. 40 п.5  КЗпП України). 

              Іншу категорію, згідно законодавства,  становлять працівники, які втратили працездатність у зв”язку з трудовим каліцтвом  чи професійним захворюванням.  За ними місце роботи (посада) зберігається  до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

   

Чи мають право звільнити з роботи за 1 день прогулу?

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукЕлектронна адреса

Трудове право

Чи можуть звільнити з роботи за 1 день прогулу?  

 

Так.

             Згідно ст. 40 п. 4 КЗпП України,  власник або уповноважений ним орган має право з власної ініціативи  розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення його терміну у випадку прогулу, в тому числі, відсутності на роботі більше 3-х годин протягом робчого дня,  без поважних причин.
 

Чи може працівник працювати далі на підприємстві, якщо заява за власним бажанням уже подана?

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукЕлектронна адреса

Трудове право

Чи може  працівник працювати далі на підприємстві, якщо заява за власним бажанням  уже подана?

          

             Може 

Якщо після закінчення строку попередження працівника про звільнення за власним бажанням, працівник не залишив своєї роботи і не вимагає розірвання трудового договору, керівник не вправі його звільняти.

 

 

           Тільки, в тому випадку, коли на місце цього працівника уже запрошено іншого,  якому згідно законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
   

Сторінка 3 з 4