Як отримати ліцензію, дозвіл, торговий патент?

Друк

Відкриття власної справи

Як отримати ліцензію, дозвіл, торговий патент?

 

Для більшості видів господарської діяльності  необхідною умовою для початку запуску підприємства, є не тільки державна реєстрація та здійснення всієї юридичної колотнечі з фондами, податковою, рахунками у банках, печатками, а й отримання ліцензії.

 

Ліцензія-це документ державного зразка, який підтверджує право на проведення певного виду господарської діяльності протягом певного періоду, та за умови дотримання ліцензійних вимог.

 

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню визначені в Законі № 1775-ІІІ. На сьогоднішній день вказано понад 70 видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 

Важливо визначитись, де саме буде здійснюватися господарська діяльність підприємства – на території певної області чи по всій Україні (від цього залежить те, в який орган ліцензування необхідно звернутись для отримання ліцензії -чи до місцевого, чи до центрального органу виконавчої влади).

 

Ліцензія видається після отримання відповідних документів підприємства, що підтверджують всі необхідні для виконання певних видів діяльності організаційні, кваліфікаційні та інші необхідні вимоги.

 

Для окремих видів робіт та послуг необхідно ще й отримати дозвіл на провадження діяльності.  У роботі дозвільних центрів беруть участь  представники місцевих дозвільнихорганів, зокрема: державного пожежного нагляду, Держпромгірнагляду, з  питань охоронинавколишнього середовища, карантину рослин, з питань водного, лісового господарства, земельних ресурсів, ветеринарної медицини, органів санітарно-епідеміологічної служби тощо.

 

Діяльність, пов'язана з торгівлею та побутовими послугами може провадитися лише за наявності патента – державного свідоцтва, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності займатися певними видами діяльності.

 

Види підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню визначені законодавством. Наприклад, патентуванню підлягає торгівельна діяльність за готівкові кошти.

 

Патент видається на певний період. Вартість залежить від територіального розташування торгівельної діяльності.

 

Існують випадки пільгового придбання патенту на торгівлю певними товарами (зокрема, марками, періодичними виданнями, проїдними квитками, товарами народних промислів та ін.), також передбачено випадки звільнення  від придбання патенту.