Створення підприємства

Друк

Відкриття власної справи

СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА.

 

Що портібно знати про підприємства?

 

1. Насамперед Вам потрібно визначитися з метою та характером діяльності підприємства. За цією характеристикою підприємства бувають комерційні і некомерційні.

 

До комерційних  юридичних осіб належать підприємства, що створені з метою отримання прибутку (господарські товариства, виробничі кооперативи, державні підприємства, приватні підприємства).

 

Некомерційними вважаються ті юридичні особи, які не мають на меті одержання  прибутку. Вони  утворені задля  задоволення певних потреб громадян, і покликані виконувати управлінські,  освітянські, культурно-пропогандистські  та інші невиробничі функції.  Це споживчі кооперативи, громадські, релігійні організації  та об'єднання, благодійні фонди  та ін.  До речі, некомерційні юридичні особи  мають право займатися виробничою та торгівельною діяльністю, що пов'язана з досягненням цілей, заради яких вони створені.

 

 

2. Наступне питання, яке потребує негайного вирішення – якою за формою власності майна  буде юридична особа, що створюється.

 

За ознакою власності майна, юридичні особи бувають:

 

-приватні – належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму робочої сили;

-колективні - грунтуються на власності трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства або громадської організації.

-комунальні - засновані на засадах власності відповідної територіальної громади;

-державні - засновані на державній власності.

 

3.  Подібною, але не тотожною є проблема правового статусу  і форми господарювання юридичної особи, а саме:

-одноосібна-яка є власністю однієї особи, родини, та несе відповідальність за свої зобов”язання всім своїм майном;

-кооперативна- це добровільне об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності.

 

4. За галузево-функціональним видом діяльності юридичні особи поділяються на промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, торгівельні, посередницькі, банківські, страхові, туристичні та ін.

 

 

5. І наступне, в залежності від вибраних пріоритетів, слід все-таки вибрати вид  підприємства. Ось основні з них:

 

Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій  однакової номінальної вартості. АТ не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків тільки в межах належних їм акцій. (ст. 152 Цивільного кодексу України).

 

Стаття 153 Цивільного кодексу України передбачає створення АТ юридичними або фізичними особами. Варто знати, що АТ може бути створене однією особою, якщо цій особі належать всі акції товариства, але не може мати єдиним учасником інше підприємницьке  товариство, учасником якого є  одна особа.

 

Важливо: Статутний капітал акціонерного товариства не може бути меншим за встановлений законодавством мінімальний розмір.

 

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) – акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати й купівлі-продажу на біржах чи безпосередньо  між будь-якими особами шляхом переоформлення цінних паперів у реєстратора.

Власне цим вони відрізняються від закритого акціонерного товариства  (ЗАТ), акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.

Відразу зазначимо, що строк створення Відкритого акціонерного товариства - мінімум 7-8 місяців. Швидше - ніяк (закон передбачає 6-місячний строк передплати на акції після публікації в пресі інформації про намір створити ВАТ). Найважливішою рисою Відкритого акціонерного товариства є можливість продажу акцій  на фондовій біржі.

 

 

Приватне підприємство – підприємство, що діє на основі приватної власності. 

Статутний капітал підприємства не має законодавчо встановленого мінімуму.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю – товариство, що має статутний капітал, розподілений на частки, розмір якоких визачається установчими документами. 

Варто знати, що є обмеження в кількості учасників ТзОВ – 10 осіб. Учасники  ТзОВ несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів.

 

 

Як бачите,  суть різниці  між формами підприємств - винятково "внутрішня": порядок керування, взаємини й відповідальність засновників, статутний фонд і т.п.

 

На Україні практично абсолютною більшістю випадків вибір здійснюється тільки між двома організаційно-правовими формами: приватне підприємство (ПП) та Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

 

В цьому  виборі засновники, як правило, керуються кількома критеріями:

 

1. Простота й вартість створення :

(ПП - простіше й дешевше: немає ніяких вимог до статутного фонду, для ТОВ законодавством передбачений мінімальний розмір статутного фонду в розмірі 100 мінімальних зарплат, а також обов'язковий внесок у статутний фонд до моменту реєстрації).

 

2. "Солідність" абревіатури:

 абревіатура "ТОВ" - виглядає більш солідно й викликає більше довіри, дозволяючи вигравати тендери й держзамовлення, ніж абревіатура Приватного підприємства (ПП)).

Хоча абревіатура ЗАТ, як правило,  викликає ще більше поваги.

 

Загалом, якоїсь однозначно найкращої чи  найгіршої форми підприємства - не існує. З погляду ведення господарської діяльності, режимів оподатковування будь-які форми підприємств по законодавству України - абсолютно рівноправні.

 

В будь-якому випадку, Ви не уникнете реєстрації юридичної особи в державних органах, відкриття рахунків, податкових зобо'язань,  необхідних дозволів, ліцензій, і взагалі, відповідальності.